Gorenje
Gorenje

Ako nájdem sériové číslo?

Otvorte dvere; sériové číslo sa nachádza na bočnej strane dverí.