Gorenje
Gorenje
PowerDrive växelriktare10 års motorgaranti
1
När Du köper en Gorenje tvättmaskin, kan Du känna Dig säker med att Du får en produkt med hög kvalité som är pålitlig och hållbar. Vi erbjuder nu en total 10-års motorgaranti på samtliga Gorenje tvättmaskiner med PowerDrive växelriktare köpt efter den 1. september 2016. Vår 10-års motorgaranti ger Dig ett komplett skydd, men visar samtidigt hur mycket vi litar på vår teknologi och utmärka kvalité.
En tvättmaskin från Gorenje är en pålitlig partner i vardagstvätten. Den förstår att dagens människor är stressade och att vi inte har tålamod för små detaljer. Därför erbjuder den program som passar perfekt för många olika livsstilar och ger användaren alla funktioner man kan önska. Den kan tvätta snabbt och den kan tvätta miljövänligt. Den kan vara tyst och den kan vara ytterst noggrann. Oavsett vilket program du väljer rengörs tvätten milt och skonsamt. Tyget förblir fräscht och mjukt, och färgerna behåller sin nyans.

Allmänna garantivillkor för tvättmaskiner med PowerDrive växelriktare

För extra säkerhet och skydd för din nya tvättmaskin kan du förutom den lagstadgade garantin även utnyttja den extra 10-åriga garantin för PowerDrive växelriktare under de villkor som anges nedan. Anspråk gentemot din återförsäljare baserat på köpekontraktet förblir opåverkade.

 • Garantivillkoren gäller PowerDrive växelriktare i tvättmaskiner som köpts och används inom Sverige.

 • Denna garanti gäller endast PowerDrive växelriktare. Inom garantin ska defekter som är ett resultat av materialdefekter och/eller fabriksfel elimineras.

 • Garantin omfattar inte arbetskostnaderna och reseutlägg för den auktoriserade servicepersonalen. Dessa kostnader debiteras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten då garantin tas i anspråk.

 • För att få garanticertifikatet måste användaren registrera apparaten på webbsidan gorenje.se/10-aars-motorgaranti. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. Om användaren inte har tillgång till internet kan registreringen även göras genom att kontakta oss på telefon 040-10 72 60, tryck 1 för kundservice. Genom att registrera produkten godkänner användaren att dennes uppgifter sparas. Efter att registreringen är fullförd måste garanticertifikatet skrivas ut. Tillsammans med inköpsbeviset utgör det grunden för att göra garantianspråk. Om motorn blir defekt under garantiperioden måste konsumenten använda garanticertifikatet och fakturan vid kontakt med auktoriserad serviceleverantör.

 • Garantin upphör att gälla om defekten på PowerDrive växelriktare uppstår på grund av följande:
  - Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen.
  - Reparationer har utförts av obehöriga personer.
  - Komponenter som inte är originalprodukter har byggts in i apparaten.
  - Felaktig hantering av produkten.
  - Skador som orsakats av mekaniska stötar som orsakats av användaren eller tredje person.
  - Force majeure (översvämning, blixtnedslag, brand osv.).
  - Användning av apparaten i kommersiellt syfte.

 • Efter reparation eller byte av PowerDrive växelriktare blir delarna som bytts ut vår egendom.

 • Tjänster som utförs inom ramen för denna garanti förlänger eller förnyar inte garantin och påverkar inte den allmänna garantiperioden som gäller apparaten i sin helhet. Alla andra anspråk utesluts av dessa villkor.

PowerDrive växelriktare

Otrolig kraft, hög effektivitet

Den kraftfulla motorn är borstlös vilket eliminerar mekanisk påfrestning, friktion och slitage. Det ger bättre resultat, sparar mer energi och gör maskinen tystare. Dessutom håller tvättmaskinen längre.

SensoCare

Tvättperfektion

SensoCare-tekniken ser till att alla typer av tyg tvättas på bästa sätt. Den ger alltid en optimal kombination av temperatur, vattenmängd, tid och centrifugeringshastighet. Om dina kläder behöver tvättas på något särskilt sätt kan programmen för bomull och syntetfiber anpassas med extralägen och -funktioner. NormalCare tvättar kläderna med en optimal kombination av alla fyra parametrar. För ömtålig tvätt finns specialprogrammen: TimeCare, AllergyCare och EcoCare. Tvätten kan alltså göras snabbare, mer ekonomisk eller intensivare med extra sköljcykler.

Tvättmaskiner med PowerDrive växelriktare