Gorenje
Gorenje
PowerDrive växelriktare10 års motorgaranti
1
När Du köper en Gorenje diskmaskin, kan Du känna Dig säker med att Du får en produkt med hög kvalité som är pålitlig och hållbar. Vi erbjuder nu en total 10-års motorgaranti på samtliga Gorenje diskmaskiner med PowerDrive växelriktare köpt efter den 1. september 2016. Vår 10-års motorgaranti ger Dig ett komplett skydd, men visar samtidigt hur mycket vi litar på vår teknologi och utmärka kvalité.
De nya SmartFlex-diskmaskinerna är inspirerade av en modern livsstil. Vardagslivet kan vara något av en utmaning, och därför har vi skapat en generation diskmaskiner som avlastar dig med hjälp av många avancerade funktioner. Inredningen är utformad så att varje tallrik och bestick har sin egen plats, oavsett form och storlek.

Allmänna garantivillkor för diskmaskiner med PowerDrive växelriktare

För extra säkerhet och skydd för din nya diskmaskin kan du förutom den lagstadgade garantin även utnyttja den extra 10-åriga garantin för PowerDrive växelriktare under de villkor som anges nedan. Anspråk gentemot din återförsäljare baserat på köpekontraktet förblir opåverkade.

 • Garantivillkoren gäller PowerDrive växelriktare i diskmaskiner som köpts och används inom Sverige.

 • Denna garanti gäller endast PowerDrive växelriktare. Inom garantin ska defekter som är ett resultat av materialdefekter och/eller fabriksfel elimineras.

 • Garantin omfattar inte arbetskostnaderna och reseutlägg för den auktoriserade servicepersonalen. Dessa kostnader debiteras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten då garantin tas i anspråk.

 • För att få garanticertifikatet måste användaren registrera apparaten på webbsidan gorenje.se/10-aars-motorgaranti. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. Om användaren inte har tillgång till internet kan registreringen även göras genom att kontakta oss på telefon 040-10 72 60, tryck 1 för kundservice. Genom att registrera produkten godkänner användaren att dennes uppgifter sparas. Efter att registreringen är fullförd måste garanticertifikatet skrivas ut. Tillsammans med inköpsbeviset utgör det grunden för att göra garantianspråk. Om motorn blir defekt under garantiperioden måste konsumenten använda garanticertifikatet och fakturan vid kontakt med auktoriserad serviceleverantör.

 • Garantin upphör att gälla om defekten på PowerDrive växelriktare uppstår på grund av följande:
  - Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen.
  - Reparationer har utförts av obehöriga personer.
  - Komponenter som inte är originalprodukter har byggts in i apparaten.
  - Felaktig hantering av produkten.
  - Skador som orsakats av mekaniska stötar som orsakats av användaren eller tredje person.
  - Force majeure (översvämning, blixtnedslag, brand osv.).
  - Användning av apparaten i kommersiellt syfte.

 • Efter reparation eller byte av PowerDrive växelriktare blir delarna som bytts ut vår egendom.

 • Tjänster som utförs inom ramen för denna garanti förlänger eller förnyar inte garantin och påverkar inte den allmänna garantiperioden som gäller apparaten i sin helhet. Alla andra anspråk utesluts av dessa villkor.

PowerDrive växelriktare

Utmärkt effekt, hög prestanda

Den nya, kraftfulla och borstlösa Inverter PowerDrive-motorn med hastighetsreglering ger hög effektivitet med en betydligt tystare funktion, låg energiförbrukning och längre livslängd.

SmartFlex diskmaskiner

Design som underlättar

Alla våra produkter är en del av vår ”Life Simplified”-filosofi. Det gäller självklart även den nya generationen SmartFlexdiskmaskiner. Det är utrustning som passar perfekt in i din livsstil. Flexibilitet. Anpassning. Funktionalitet. Det var ledorden då diskmaskinerna utvecklades, och de är flexibla nog att klara alla uppgifter och anpassa sig helt efter sina behov. De imponerar med sina många egenskaper som ger dig tid att ägna dig åt viktigare saker i livet.

Diskmaskiner med PowerDrive växelriktare