Gorenje
Gorenje

Kako da pronađete serijski broj aparata?

Otvorite vrata, serijski broj se nalazi sa strane na njima.