Gorenje
Gorenje

Gde da pronađem serijski broj?

Otvorite vrata, serijski broj se nalazi u dnu vrata.