Gorenje
Gorenje
Regulamentul Oficial al Campaniei
Formular 5 ani garanție

Organizatorul campaniei promoționale “5 ANI GARANȚIE. PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.”, este S.C. Gorenje Romania S.R.L., cu sediul în Voluntari, Șos. Pipera, nr. 1/VII, etaj 7, jud. ILFOV, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2861/2018, având CUI RO 15637827, reprezentată legal de Mladen Miljić în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011.

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.gorenje.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui participant începând cu data de 20 Septembrie 2021.

Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

S.C. Gorenje Romania S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificările pe website-ul www.gorenje.ro (alias www.ro.gorenje.com) .

Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, doar în magazinele partenere indicate mai jos.

2. PARTICIPANȚI

La campania promoțională “5 ANI GARANȚIE. PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.” au dreptul să participe atât persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani și cu domiciliul stabil în România. Promoția se aplică numai pentru produsele achiziționate în perioada 20 Septembrie 2021 – 31 Decembrie 2021, din lista de magazine partenere indicate mai jos:

Nume dealer

ANDIFLO SAM ELECTRONIC SRL
ARABESQUE SRL
AUCHAN ROMANIA SA
AUTO ALEX SRL
AUTOTUNNING SRL
BIA SI COM SRL
BRAND DESIGN TEAM SRL
BRICOSTORE ROMANIA S.A.
CALIN SRL
CARPATIK IMPEX SRL
CARREFOUR ROMANIA SA
CHRIS EXIM GRUP 2001 SRL
CONELI TRADE SRL
CUPA ELECTRIC SRL
DALIRO SRL
DEDEMAN SRL
DISTRIBUTION MAGI SRL
DRISAND COM SRL
ELECTRO PRIMA SRL
ELECTROKLASS DISTRIBUTION SRL
ELECTRONIC WORLD SRL
IDEAL TECH SRL
KAT PIOVRA SRL
LEROY MERLIN ROMANIA SRL
MAMUT SRL
MENAROM S.R.L.
SC ANY STEF SRL
SC BUCOVINA ELECTROTOP SRL
SC DETLEH SRL
MURE COM SRL
NORDIC ROMAR SRL
PECEF TEHNICA SRL
PREMIUM APPLIANCES S.R.L.
PRO ELECTRO CASA SRL
PRODOMO SERVICES
PROMARA LUX S.R.L.
PROMATE EUROPE S.R.L.
QUATTRO SRL
RAC 74 IMPEX SRL
RD OILS DISTRIBUTION SRL
REAL SUD S.R.L.
REK EVOLUTION SRL
REMARKT MAGAZINE S.R.L.
ROMANIA HYPERMARCHE SA
ROMBIZ IMPEX S.R.L
SAT AN SRL
SAT AN IMPEX SRL
SELGROS CASH & CARRY SRL
SMART COMSERV S.R.L.
SPRINT TRADE
TELETEC SRL
TOMIS SECURITY COMPUTERS SYSTEM SRL
TONIS TRADE  SRL
VELGALA S.R.L.
YMF INSTAL S.R.L.
SC UNIVERSAL IMPEX SRL
SC DANEMAR COMPANY 
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL
SC ELECTROGOLD DISTRIBUTION SRL

3. PERIOADA CAMPANIEI:

Acțiunea promoțională se desfășoară în perioada 20 Septembrie 2021 – 31 Decembrie 2021, în magazinele distribuitorilor care comercializează produsele electrocasnice marca Gorenje indicate la articolul 2.

Gorenje Romania va oferi 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani extra-garanție) pentru următoarele categorii de produse:

 • Aparate de gătit (aragazuri, cuptoare incorporabile, plite, plite incorporabile);
 • Mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe precum și mașini de spălat rufe cu uscător;
 • Aparatură frigorifică (frigidere, congelatoare, combine frigorifice, lazi frigorifice, vitrine de vinuri);

Orice achiziție făcută după această perioadă nu va fi luată în considerare de către organizator la acordarea garanției suplimentare. Neactivarea garanției extinse în termen de 30 de zile calendaristice de la data achiziționării produsului duce la pierderea acesteia iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

4. DREPTUL LA PARTICIPARE

Participanții pot achiziționa unul sau mai multe produse dintre cele menționate la Articolul 5 - nu există limită de număr de produse și de participări.

5. PRODUSE PARTICIPANTE

În această promoție produsele eligibile sunt reprezentate de:

 • Aparate de gătit (aragazuri, cuptoare incorporabile, plite, plite incorporabile) marca Gorenje
 • Mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe precum și mașini de spălat rufe cu uscător marca Gorenje
 • Aparatură frigorifică (frigidere, congelatoare, combine frigorifice, lazi frigorifice, vitrine de vinuri) marca Gorenje

6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE:

În perioada 20 Septembrie 2021 – 31 Decembrie 2021, la achiziționarea unui produs Gorenje din categoriile menționate mai sus, vom acorda 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani extra-garanție). Extra-garanția va fi valabilă cu condiția activării acesteia conform indicațiilor din formularul de 5 ani garanție atașat prezentului regulament (vezi pagina alăturată, numită  “Formular 5 ani garanție”).

MECANISMUL PENTRU ACTIVAREA EXTRA-GARANȚIEI:

Pentru activarea și înregistrarea extra-garanției trebuie să completați formularul din pagina web alăturată (numită  “Formular 5 ani garanție”);

Neactivarea garanției extinse în termen de 30 de zile calendaristice de la data achiziționării produsului duce la pierderea acesteia iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul produsului rămân valabile și în cazul extra-garanției.

Extra-garanția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii și a certificatului de garanție Gorenje, precum și in baza mesajului de confirmare primit de client prin email, pentru confirmarea extra-garanției.

Pentru a beneficia de oferta de extra-garanție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție,  factura de achiziție a produsului în original, pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani extra-garanție) precum și mesajul de confirmare primit de client prin email, pentru confirmarea extra-garanției, pentru a servi ca dovadă a achiziției produsului în perioada promoției.

Gorenje Romania își rezervă dreptul de a modifica acest regulament, aducând la cunoștința publicului modificările operate. Regulamentul acestei campanii, împreună cu formularul de înregistrare online vor fi publicate pe www.gorenje.ro și sunt gratuite.

7. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca organizatorul să acorde garanția extinsă pentru produsul achiziționat, cumpărătorul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

a. Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la Art. 2 și Art. 4.

b. Să achiziționeze unul dintre produsele menționate la Art. 5.

c. Să înregistreze extra-garanția urmând condițiile precizate la Art. 6.

d. Produsele achiziționate să fie utilizate exclusiv în scopuri casnice. Garanția nu este valabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

Garanția extinsă nu se va acorda dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus.8. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la campania “5 ANI GARANȚIE. PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.”, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestuia, participarea la campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

9. RESPONSABILITATE

S.C. Gorenje Romania S.R.L. va acorda garanție extinsă în conformitate cu prevederile acestui Regulament. Prin completarea formularelor, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

10. DATE CU CARACTER PERSONAL.

Organizatorul Campaniei “5 ANI GARANȚIE. PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.”  actionează in calitate de operator de date cu caracter personal (“Operator”) pentru adresa de e-mail pusă la dispoziție de către Participanti.

Prin înscrierea la Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator se face pe baza consimțământului  partiicipanților  exprimat prin completarea adresei de e-mail în vederea primirii  confirmării extra-garanției.

Scopul general al prelucrării datelor cu caracter personal este acela de Organizare a campaniei promoționale   pentru extra-garanție si constă în completarea formularului din pagina web alăturată (numită  “Formular 5 ani garanție”) și în transmiterea pe e-mail a mesajului de confirmare.

Lipsa acordului pentru scopul mai sus-menționat duce la imposibilitatea Organizatorului de a transmite Participantilor  mesajul  de confirmare aferent campaniei.

Atât pe Durata Campaniei cât și ulterior, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce  privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul general de protecție a datelor”). Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Datele Participanților la Campanie nu fac obiectul unui transfer catre țări terțe aflate în afara Uniunii Europene.

Datele Participanților vor fi stocate de către Organizator pâna la finalizarea Campaniei.

Participantii au, conform Regulamentului general de protectie a datelor, urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces - însemnând dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, persoanele vizate pot solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea lor, persoanele vizate pot primi și o copie a Datelor;
 • Dreptul la rectificare – însemnând dreptul de a obține rectificarea Datelor inexacte, precum și completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre persoanele vizate de informații suplimentare;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”)* – însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (de exemplu: în cazul în care iși retrag  consimțământul sau în cazul în care se constată că Datele au fost prelucrate ilegal), persoanele vizate au dreptul de a obține din partea Societății ștergerea Datelor care le privesc;
 • Dreptul de a retrage consimțământul* – însemnând dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea Datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând dreptul persoanelor vizate de a primi Datele pe care le-au furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicita ca Datele să fie transmise altui operator ales de acestea;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării Datelor în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care persoanele vizate contestă exactitatea Datelor sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar persoanele vizate se opun ștergerii Datelor). În aceste situații, cu excepția stocării, Datele nu vor mai fi prelucrate.
 • Dreptul de a depune plângere – însemnând dreptul persoanelor vizate de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plângerea se depune la Autoritatea Natțională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

*Exercitarea dreptului de a fi uitat sau a dreptului de a retrage consimțământul înainte de transmiterea Voucherului are drept consecință invalidarea calității de participant eligibil pentru Campanie.

Participanții își pot exercita drepturile mai sus menționate prin trimiterea unei solicitări scrise și semnate la adresa  societății Gorenje Romania S.R.L  din Voluntari, Șos. Pipera, nr. 1/VII, etaj 7, jud. Ilfov.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va putea fi contactat pentru orice lămuriri, informații, precum și solicitări în legatură cu exercitarea drepturilor menționate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în caz contrar, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

12. PREVEDERI FINALE

Dacă Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit condițiile de participare stipulate în Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând dreptul și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără altă despăgubire sau plăți.

Participanților la promoție nu le sunt impuse niciun fel de plăți directe sau indirecte suplimentare.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor GORENJE!

Date despre produs

selectează fișier _form/fileup/wait