Gorenje
Gorenje

G5 Quality Service

Vi vil gjerne sikre at våre kunder blir mest mulig fornøyd og trygg på sitt Gorenje-produkt, både nå og i fremtiden. Derfor tilbyr vi G5 Quality Service til alle våre kunder fra den dagen et Gorenje-produkt kjøpes.

Gjelder for alle Gorenje hårde hvitevarer (unntatt frittstående mikroovner) kjøpt etter 1. april 2018. Det er påkrevet at forbrukeren registrerer sitt produkt på Gorenjes nettsted for å kunne oppnå denne ekstra fordelen. Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt. G5 Quality Service er en 5-årlig sikkerhet for at produktene lever opp til våre kunders forventninger til kvalitet og service. Den består av følgende:

2 års totalsikkerhet

Gorenje gir garanti i 24 måneder fra kjøpsdato. Her har Gorenje bevisbyrden i forhold til gjeldende lovgivning.

5 års gratis reservedeler

Gorenje tilbyr ytterligere 36 måneder med gratis reservedeler. Se betingelser nedenfor.

10 års reservedelssikkerhet

Er din sikkerhet for at vi kan levere reservedeler til ditt Gorenje-produkt i minst 10 år fra kjøpsdato.

Betingelser for G5 Quality Service

Garantien i de første 24 måneder dekker material- og fabrikkasjonsfeil som blir avdekket ved normalt bruk i en almindelig husholdning. Garantien dekker ikke feil eller skader som følge av direkte eller indirekte feilbetjening, misbruk, mangelfullt vedlikehold, feilmontering, herunder også innbygg, oppstilling eller tilkopling. Elektrisk feil av utenforliggende årsaker som lynnedslag eller feil på det elektriske nettverk. Direkte eller indirekte feil eller skader som følge av overbelastning. Reparasjoner skal utføres av Gorenjes teknikere, og produktet skal være tilgjengelig for tekniker.

For 5 års gratis reservedeler gjelder videre:

• Betingelsene gjelder for reservedeler til Gorenjes  hårde hvitevarer (unntatt frittstående mikroovner) som er kjøpt og brukt i Norge.

• 5 års gratis reservedeler dekker kun reservedeler til Gorenjes hvitevarer hvor alle de øvrige betingelser er oppfylt.

• 5 års gratis reservedeler gjelder kun om reparasjoner utføres av en autorisert Gorenje tekniker.

• 5 års gratis reservedeler dekker ikke arbeidspenger og reiseutgifter for den autoriserte Gorenje tekniker. Disse omkostninger beregnes etter den gjeldende prislister på det aktuelle tidspunkt hvor servicen aktiveres.

• 5 års gratis reservedeler er ikke gyldig dersom defekten i produktet er forårsaket av:
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen, herunder brukerfeil.
- Manglende vedlikeholdelse.
- Feilmontering under innbygging, oppstilling eller tilkobling.
- Reparasjoner utført av uautoriserte personell.
- Bruk av ikke-originale komponenter i produktet.
- Skade som skyldes mekaniske støt påført av kjøper eller tredjeperson.
- Force majeure (oversvømmelse, lynnedslag, brann osv.).
- Bruk av produkter i forretningssammenheng, erhvervsmessig eller spekulativt formål.

• Etter reparasjon eller utskifting av reservedeler er de utskiftede delene Gorenjes eiendom.

Utføres det en service, vil denne hverken forlenge, fornye eller endre den generelle serviceperioden som gjelder for produktet i sin helhet. Disse betingelsene utelukker alle andre krav.

Kvalitet og tradisjon

Gorenje har produsert husholdningsapparater i høy kvalitet i over 60 år. Vi har lagt stor vekt på utvikling av egne teknologier og kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessene. Gorenje bygger på slovenske tradisjoner og europeiske verdier og er blant de ledende produsentene av husholdningsapparater i Europa. Vi er stolte over hvert eneste produkt som forlater fabrikkene våre, for vi vet at alle sammen er produsert og testet slik at de oppfyller de strengeste miljøvernnormene i Europa.

Utfordringer med registreringen?

Om registreringen feiler eller du har andre spørsmål relatert til registreringen, er du velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon.

E-post: salg.no@gorenjegroup.com
Telefon: 67 06 47 60, tryk 1