Gorenje
Gorenje

Каде да го најдам серискиот број?

Отворете ја вратата, серискиот број се наоѓа на долниот дел на вратата