Gorenje
Gorenje

G5 Quality Service

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele. Se betingelser nedenfor.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Betingelser for G5 Quality Service

Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte ved fejlbetjening, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling eller tilslutning. Elektriske fejl som er udefrakommende såsom lynnedslag, fejl i forsyningsnettet o.l. Reparation skal udføres af autoriseret Gorenje tekniker og produktet skal være tilgængeligt for teknikeren.

For 5 års gratis reservedele gælder endvidere:

• Betingelserne gælder for reservedele til Gorenjes hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne) købt og anvendt inden for Danmarks grænser.

• 5 års gratis reservedele dækker udelukkende reservedele til Gorenjes hårde hvidevarer hvor øvrige betingelser er opfyldt.

• 5 års gratis reservedele gælder udelukkende hvis reparationen udføres af en autoriseret Gorenje tekniker.

• 5 års gratis reservedele dækker ikke arbejdsløn og transportudgifter for den autoriserede Gorenje tekniker. Disse omkostninger beregnes efter gældende prisliste på det tidspunkt, hvor servicen aktiveres og skal afregnes i henhold til teknikerens forretningsbetingelser.

• 5 års gratis reservedele bortfalder, hvis defekten i produktet er forårsaget af:
- Manglende overholdelse af brugsanvisningen, herunder fejlbetjening.
- Manglende vedligeholdelse.
- Fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling eller tilslutning.
- Reparationer foretaget af uautoriserede personer.
- Indbygning af ikke-originale komponenter i produktet.
- Skader fremkaldt af mekaniske slag på grund af en fejl begået af køberen eller en tredjeperson.
- Force majeure (oversvømmelse, tordenvejr, brand etc.).
- Anvendelse af produktet til erhvervsmæssige eller spekulative formål.

• Efter reparation eller udskiftning af reservedele bliver de udskiftede dele Gorenjes ejendom.

G5 Quality Service dækker ikke erstatning eller reparation af eventuelle pyntedele eller forbrugsdele (såsom pærer, stik, sikringer, kabler, filtre, knopper, håndtag, glas og trådhylder, gummislanger, plastbakker til låger og andet tilbehør som for eksempel bageplader til ovn og hylder). Dette omfatter også de dele, der er blevet slidt, misfarvet eller beskadiget, herunder skader på grund af forkert brug eller rengøring.

Udføres der en service, vil denne hverken forlænge, forny eller ændre den generelle serviceperiode, som gælder for produktet som helhed. Alle andre krav dækkes ikke af disse vilkår og betingelser. 

Kvalitet og tradition

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 60 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i henhold til de strenge europæiske miljøkrav.